Tips för fuktskada och vattenskador

Tips för fuktskada och vattenskador som alla kan göra för att torka och förhindra mögel i ditt hus

Rengöringstips för vattenskador är väldigt viktiga tips för många husägare. Så länge du har vatten som rinner fram och tillbaka i dina rör och kranar, och så länge som det regnar och snöar i ditt område, så finns det en tydlig och närvarande risk för skador. Vatten är väldigt unikt. Det är nödvändigt men kan också vara en källa för förödelse, som sett i flertalet naturkatastrofer som världen råkat ut för.

Fuktskada i källare

så gär du om du har fuktskada eller vattenskada med svartmögel i hemmet

I hemmet så kan skadan vara lätt som en liten fläck i taket eller på väggen på grund av droppande vatten, men den kan också vara förödande som översvämningar orsakade av stormar, floder som svämmar över eller ett problem med avloppen. Alla husägare behöver vara uppmärksam på skicket av deras hus. Vattenskador kan leda till problem såsom mögeluppbyggnad, strukturskador och kan resultera i tusen, och till och med miljoner, med kronor i reprationskostnader. Att få bort vattnet från det drabbade området är prio ett. Här följer några sätt på hur du kan göra det.

Hitta källan för vattenskadan.

Ett av de viktigaste rengöringstipsen för vattenskador är att hitta källan till problemet. Har du en spricka i taket? Är det en ledning som läcker? Är det stopp i toaletten? Är det problem med avloppet? Att förstå orsaken och källan kan hjälpa i att bestämma nästa steg. Om det är på grund av en översvämning så har du inte så många val förutom att försöka leda ut så mycket vatten som möjligt. Det är också viktigt att agera snabbt och lokalisera källan för läckan.

Uppskatta nivån och omfattningen av skadan.

Efter du har saktat ner eller stoppat läckan kan du undersöka området som blivit drabbat av vattenskadan. För att kunna göra det, beräkna omfattningen av skadan vertikalt och horisontalt. Om läckan kom från taket, undersök väggar och golv, och undersök riktigt nära för missfärgningar på taket och närliggande väggar. Undersök om vattnet har nått angränsande rum. Kolla även om vattnet har samlats i några särskilda områden, såsom i källaren.

Se till att luften cirkulerar.

En annan viktig aspekt då det gäller rengöring efter en vattenskada är att se till att luften cirkulerar. Om det är i källaren måste du se till att den ventileras för att förebygga uppbyggnad av mögel och fuktskador. Om du har lyckats med att ta bort det mesta av vattnet från området kan du använda en fläkt för att torka ytan mycket fortare. Om skadan är på vinden eller en högre del av huset så bör luften dirigeras till golvet på övervåningen, och till taket från undervåningen. Detta kommer att leda till att både golvet och taket torkar helt.

Håll koll på fuktnivåer

Vattenskador är inte bra på trämaterial då trä tenderar att svälla då det blir vått. Om du har trägolv hemma, se till att du har bort en eller fler golvplankor så att träet kan andas utan att orsaka mer skador. Detta låter även ventilationen komma ner till underlagret som annars kan bli ett perfekt hem för mögel. Fuktnivåer från 40 till 100 grader Celsius är de bästa förhållandena för mögel och andra svampar att växa. Använd en avfuktare för att hålla koll på nivåerna, för att ta bort överflödigt vatten och göra det mycket torrare. Kom ihåg att balansera ut procentsatsen då för torrt eller för vått kan vara skadligt för strukturen i rummet.

Dessa rengöringstips för vattenskador är bara några av många användbara sätt som du kan komma i gång med för att hålla ditt hem torrt så fort en skada visar sig. Om du kan göra det själv, så gör det själv. Men, om du känner att du saknar kunskap och redskap, skaffa hjälp av experter för att effektivt torka upp ditt hus och för att förebygga ytterligare skador.

Flyttstädning prisförfrågan

  1. Fyll i formuläret
  2. Städfirma informeras om intresse
  3. Du får inom kort offert